GTA Consultants B.V.
Postbus 2009
3140 BA Maassluis

T: 06-51384568
E: gta@gtaconsultants.nl

B-VCA en VOL-VCA

Inleiding

Bij het leveren van producten en het verlenen van diensten is de zorg voor Kwaliteit, Veiligheid en Milieu in de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond getreden.

Het woud van richtlijnen en regels lijkt, mede als gevolg van een steeds verder terugtredende overheid, alsmaar dichter te worden. Het verleggen van de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de onderaannemer of leverancier is momenteel meer regel dan maat. Ontwikkelingen die naar het zich laat aanzien, nog lange tijd zullen aanhouden.

Ondernemend Nederland is mede hierdoor, al dan niet gedwongen door opdrachtgever of overheid, massaal in beweging gekomen. Zich bezinnend op haar positie en haar beleid ten aanzien van Kwaliteit, Veiligheid en Milieu. Vaak wordt besloten een zorgsysteem in te voeren. GTA Consultants BV helpt u graag bij uw bezinning en zal u laten zien dat efficiëntie en resultaatverbetering niet zelden het gevolg is van het invoeren van een zorgsysteem.

GTA Consultants is gespecialiseerd op het gebied van VCA opleidingen, en het opzetten van VCA-Systemen.

Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse opleidingen die onder de subsidie regeling van het scholingsfonds SFB vallen.

Bovendien verzorgen wij voor u de verplichte Toolbox meeting, met daar aan vast een werkplekinspectie.